Delageshtues shtëpiak që janë kompakt, te lëvizshëm dhe te lehtë për të lëvizur.

Kemi ne dispozicion 3 versione, sipas kapacitetit të delageshtimit: 12l, 16l dhe 20l.

 

Karakteristika : 

 • Kompresor rrotullues super-i heshtur.
  Humidistat elektronik, duke ju lejuar të zgjidhni nivelin e kërkuar të lagështisë dhe treguesin e lagështisë së ambientit.
 • 2 shpejtësi dhe 3 mënyra operimi:
  DORACAK, VAZHDIM DHE AUTOMATIK.
 • Modaliteti Automatik do të zgjedhë nivelin e lagështisë bazuar në temperaturën e ambientit.
 • Kohëmatësi i programueshëm 1-24 orë.
 • Funksioni i anti-ngrirjes: aktivizohet kur temperatura e ambientit bie nën rreth 15ºC.
 • Reset automatik në rast të prerjes së energjisë.
 • Funksioni i mbylljes automatike: aktivizohet kur rezervuari i ujit është i plotë.

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues