HV – ASPIRATORE PER MONTIM NE XHAM
  • Motor 220V, 50HZ
  • Nder aspiratoret me modern dhe estetik
  • Me rendiment te larte
  • Jane shume te lehte per t’u montuar ne xham me trashesi nga 3-6mm
  • Montimi ne mur realizohet me vida te gjatesise 28cm
  • Rregullimi i shpejtesise me REB-2.5 ndersa me CR 300 aspiratoret me dy shpejtesi
  • Kane nje perdorim te gjere ne ambjente te vogla sic jane zyrat , klasat dhe sallat e mesimdhenies ne shkolla te cilat jane ambjente te mbyllura dhe kane nevoje per ajrosje te vazhdueshme
  • TIPI AE-Nje shpejtesi
  • TIPI A- Dy shpejtesi dhe rrotullim te kundert
  • TIPI RC-Dy shpejtesi, rrotullim te kundert dhe telekomande

Montimi ne mur realizohet me vida te gjatesise 28cm

Rregullimi I shpejtesise me REB-2.5 ndersa me CR 300 aspiratoret me dy shpejtesi

PERDORIMI: Kane nje perdorim te gjere ne ambjente te vogla sic jane zyrat , klasat dhe sallat e mesimdhenies ne shkolla te cilat jane ambjente te mbyllura dhe kane nevoje per ajrosje te vazhdueshme

Kjo seri ndahet ne tre tipe tipi HV-AE, HV-A, HV-RC

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues