ASPIRATORE PER MONTIM NE XHAM
  • Motor 220V, 50Hz
  • Me rrjete metalike mbrojtese dhe me grile plastike rendese nga ana e jashtme e aspiratorit
  • Jane shume te lehte per tu montuar ne xham me trashesi nga 3-6mm
  • Montimi ne mur realizohet me vida te gjatesise 28cm
  • Rregullimi i shpejtesise me REB-2.5
  • Kane nje perdorim te gjere ne ambjente te vogla sic jane zyrat, klasat dhe sallat e mesimdhenies ne shkolla te cilat jane ambjente te mbyllura dhe kane nevoje per ajrosje te vazhdueshme

Montimi ne mur realizohet me vida te gjatesise 28cm
Rregullimi i shpejtesise me REB-2.5

PERDORIMI: Kane nje perdorim te gjere ne ambjente te vogla sic jane zyrat, klasat dhe sallat e mesimdhenies ne shkolla te cilat jane ambjente te mbyllura dhe kane nevoje per ajrosje te vazhdueshme

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues