EDM – ASPIRATORE PER BANJO

Ky aspirator është projektuar për pastrimin e aromave të pakëndshme të tualetit dhe qarkullimin

e avujve per moslejimin e krijimit të lagështisë.

Aspiratori mund të përdoret edhe në ambjente të tjera me sipërfaqe të vogël të cilat kërkojnë ventilim

dhe kryen gjithashtu të njëjtin funksion.

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues