ASPIRATOR BANJO – DECOR

Aspirator banjo me prurje ajri 100m³/h – 185m³/h – 280m³/h – 325m³/h.

Gjithe seria vjen ne model plastik, me indikator ndezje dhe monofaze.

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues