Perde Ajri ( Me Rezistence Ngrohje )

PERDE AJRI ME REZISTENCE TERMIKE

  • me rezistence termike
  • 380V/50HZ
  • Montimi mjaft i thjeshte
  • Me nivel zhurme te ulet
  • Kursim energjie ne maksimum sidomos ne ambjente me klimatizim
  • Per gjatesi porte nga 0,70m deri  ne 2m dhe lartesi  deri ne 6m
  • Perdet me gjatesi nga 0.70m deri ne 1m kane motorin ose majtas ose djathtas
  • Perdet me gjatesi nga 1,20m deri ne 2,00m kane motorin ne qender
  • Kane perdorim shume te gjere sidomos neper banka, shkolla,dyqane, restorante, hotele, spitale, aeroporte, fabrika, servise etj.

LARTESI 2,3 m

EMERTIMI

 GJATESIA
cm

RROT/MIN
rpm

FUQIA
kW

PRURJA
m3/h

NIVELI AKUSTIK
dB(A)

MINI-700 (220V-2 speed) 66 1290 2/4 300 54

TE PRESIONIT TE ULET
LARTESI 2,3 m

EMERTIMI

GJATESIA cm

RROT/MIN
rpm

FUQIA
kW

PRURJA
m3/h

NIVELI AKUSTIK
dB(A)

MINI-800 (220V-2 speed) 68 1290 1,8/3,6 1100 54
AEH-13S or AEH-13S 92 1310 6 1100 58
AEH-13 or DEH-13 92 1310 6 1100 54
KEH-14 120 1310 9 1152 55
KEH-15 140 1310 9 1300 56
KEH-16 160 1310 12 1510 56
KEH-17 180 1310 12 1890 59
KEH-18 200 1310 12 2200 59

TE PRESIONIT TE MESEM
LARTESI 4 m

EMERTIMI

GJATESIA
cm

RROT/MIN
rpm

FUQIA
kW

PRURJA
m3/h

NIVELI AKUSTIK
dB(A)

AEH-33 or DEH-33 92 1380 9 2600 60
KEH-34 120 1380 12 2800 64
KEH-35 140 1380 12 3300 64
KEH-36 160 1380 12 3900 64
KEH-37 180 1380 15 4500 64
KEH-38 200 1380 15 5000 66

TE PRESIONIT TE LARTE
LARTESI 6 m

EMERTIMI

GJATESIA
cm

RROT/MIN
rpm

FUQIA
kW

PRURJA
m3/h

NIVELI AKUSTIK
dB(A)

AEH-22 or DEH-22 102 1380 15 2870 65
AEH-23 or DEH-23 124 1380 15 3450 65
KEH-24 120 1380 15 3575 67
KEH-26 160 1380 15 5005 67
KEH-28 200 1380 18 6575 67