ASPIRATOR OXHAKU

  • Aspirator per terheqjen e tymit te oxhakut kur ato jane problematike
  • Motor 220V 1400RROT/MIN IP:54  Klasi F
  • Me rrjete mbrojtese

 

DETAJE
EMERTIMI
FUQIA
(W)
DIAMETRI
(mm)
RROT/MIN
(rpm)
PRURJA
(m3/h)
PRESIONI
(Pa)
RRYMA
(V)
DIMENSIONET E BAZAMENTIT
(mm)
FKTZ/4-200/012
90 200 1400 850 180 220 350 x 350

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues