ASPIRATORE LINJE TE PRESIONIT TE LARTE

  • Aspiratore per temperatura ajri te larta (400o C/ 2 Hr)
  • Me helike me kend te kundert
  • Kjo seri eshte e prodhuar per te terhequr tymrat ne rast zjarri ne ambjente te ndryshme
  • Jane te certifikuar ne baze te F400 120 (CE marked)
  • Te gjithe motoret e tyre kane mbrojtje IP:55 , klasi F

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues