ASPIRATORE CENTRIFUGALE ME THITHJE TE DYANSHME ME TRANSMISION

  • Funksionojne me anen e motorit, pulexhave dhe rrypit te transmisionit
  • Rakordimi i fuqise se motorit dhe diametrit te pulegjave  realizon prurjen dhe presionin e kerkuar te ajrit
  • Kane nje perdorim te gjere ne te gjitha ambjentet ku aspirimi dhe ventilimi jane te detyrueshem, gjithashtu mund te perdoren ne kaldaja ngrohjeje, ne impiante klimatizimi, ne sisteme filtrash etj