ASPIRATORE HELIKOIDALE ME ROTOR TE JASHTEM

  • HXBR- mono faze- HXTR – tre fazor
  • Drejtimi i ajrit nga motori drejt helikes
  • Projektimi i perkryer i helikes  eleminon ne maksimum zhurmen dhe ofron  rendiment relativisht te larte ne terheqjen e ajrit
  • Komponentet  e aspiratorit jane te lyer me boje kunder  lageshtires dhe gerryerjes sipas UNDERWRITERS LABORATORIES Inc USA
  • Rregullimi i shpejtesise realizohet nepermjet rregullatoreve REB- 5000W per aspiratoret  220V dhe me inverter  400V
  • Perdoren ne ambjente industriale, kabina lyerje, servise, salla te ndryshme, vende me lageshtire deri ne 95 RH