ASPIRATORE AKSIALE

  • Aspiratoret e ketij tipi kanε nje perdorim te gjere si ne industri ashtu dhe ne ambjente te tjetra profesionale dhe shtepiake
  • Rryma e motorit 220V
  • Mbrojtja e motorit per tipin 200-350 eshte  IP:40
  • Mbrojtja e motorit per tipin 400 eshte  IP:20
  • Kontrolli i shpejtesise realizohet  REB 2,5 N dhe REB 5000W