ASPIRATORE AKSIALE ME TRANSMISION

  • Kjo seri aspiratoresh prodhohet ne tre dimensione  te ndryshme Φ800mm, Φ1000mm, Φ1250mm
  • Motoret qe mund te montohen ne keto aspiartore jane monofaze ose trefazore
  • Sasia e prurjes se ajrit fillon nga 13500m³/h deri 40700m³/h dhe presion ajri deri 265Pa
  • Te gjithe modelet jane te pajisur me grile alumini rendese