ASPIRATORE PORTATIVE DYSHEMEJE

  • Aspiratore cilindrike aksiale Portativ 220/400V
  • Drejtimi I ajrit nga helika ne motor
  • Me rezistence termike
  • Te projektuar me qellim qe te kene nje rendiment te larte
  • Me helike plastike PVC dhe rrjete mbrojtese
  • Rregullimi i shpejtesise ne aspiratoret monofaze realizohet me REB 5000W ndersa ne aspiratoret trefazore me INVERTER
  • Kane nje perdorim te gjere ne ajrimin dhe freskimin e ambjenteve industriale, dyqaneve tregtare, ftohjen e motoreve te pajisjeve elektronike si dhe tharjen e menjehershme te produkteve te sapolyera