Perde Ajri ( Te Thjeshta )

PERDE AJRI ME DY SHPEJTESI

  • Perde ajri te thjeshta
  • 220V/50HZ
  • Montimi mjaft i thjeshte
  • Me nivel zhurme te ulet
  • Kursim energjie ne maksimum sidomos ne ambjente me klimatizim
  • Per gjatesi porte nga 0,70m deri  ne 2m dhe lartesi  deri ne 6m
  • Perdet me gjatesi nga 0.70m deri ne 1m kane motorin ose majtas ose djathtas
  • Perdet me gjatesi nga 1,20m deri ne 2,00m kane motorin ne qender
  • Kane perdorim shume te gjere sidomos neper banka, shkolla,dyqane, restorante, hotele, spitale, aeroporte, fabrika, servise etj.
TE PRESIONIT TE ULET
Deri 2,3 m
EMERTIMI  GJATESIA E PERDES
cm
RROT/MIN
rpm
FUQIA
Watt
PRURJA
m3/h
NIVELI I ZHURMES dB(A)
A-11 or
D-11
62 1300 120 800 54
A-12 or
D-12
75 1300 120 965 54
A-13 or
D-13
92 1300 120 1200 54
K-43 Plastic 100 1300 240 2435 55
K-14 120 1300 240 1280 60
K-44 Plastic 120 1300 240 2800 55
K-15 140 1300 240 1540 60
K-16 160 1300 240 1800 60
K-17 180 1300 240 2050 61
K-18 200 1300 240 2300 61
TE PRESIONIT TE MESEM
Deri 4 m
EMERTIMI GJATESIA E PERDES
cm
RROT/MIN
rpm
FUQIA
Watt
PRURJA
m3/h
NIVELI I ZHURMES
dB(A)
A-33 or
D-33
92 1380 660 3270 63
K-34 120 1380 660 3580 66
K-35 140 1380 660 4290 66
K-36 160 1380 660 5000 66
K-37 180 1380 660 5720 66
K-38 200 1380 660 6440 68
TE PRESIONIT TE LARTE
Deri 6 m
EMERTIMI GJATESIA E PERDES
cm
RROT/MIN
rpm
FUQIA
Watt
PRURJA
m3/h
NIVELI I ZHURMES
dB(A)
A-22 or
D-22
102 1380 660 3900 66
A-23 or
D-23
124 1380 660 4730 66
K-26 160 1380 660 5390 68