ASPIRATORE AKSIALE TE PRESIONIT TE MESEM DHE TE LARTE

  • Motor 400V/50HZ
  • Helike prej alumini kendi i seciles mund te gradohet sipas sasise dhe presionit te ajrit  qe kerkohet.
  • Helikat e aspiratoreve kane nga 3, 6 ose 9 flete si dhe kend nga 9° deri ne 38°
  • Sipas porosise me motor per temperatura te larta deri ne 400°C per dy ore, me motor me dy shpejtesi tipi THGT 2V, me motor antieksploziv te tipit EXII26EEXELLT3 ose antieksploziv te tipit EXIIGEEXDIIBT5 dhe EEXDIICT4. Tipi LC (long casing) me bazament te gjere
  • Forma cilindrike qe kane lehteson montimin e tyre.
  •  Rregullimi i shpejtesise realizohet  me INVERTER
  • Kane perdorim ne garazhe, fabrika, ndertesa profesionale me siperfaqe te madhe