ASPIRATORE AKSIALE PER PARKINGJE TE PERFSHIRE NE KUTI

  • Motor 400V/50HZ
  • Helike prej alumini kendi i seciles mund te gradohet sipas sasise dhe presionit te ajrit  qe kerkohet.Helikat e aspiratoreve kane nga 3, 6 ose 9 flete si dhe kend nga 9° deri ne 38°
  • Rregullimi i shpejtesise realizohet  me INVERTER
  • Perdorimi ne garazhe, fabrika, ndertesa profesionale me siperfaqe te madhe.

Sipas porosise me motor per temperatura te larta deri ne 400°C per dy ore, me  motor me dy shpejtesi tipi THGT 2V, me motor antieksploziv te tipit EXII26EEXELLT3 ose antieksploziv te tipit EXIIGEEXDIIBT5 dhe EEXDIICT4.