ASPIRATORE CENTRIFUGALE ME THITHJE TE DYANSHME ME TRANSMISION

  • Funksionojne me anen e motorit, pulexhave dhe rrypit te transmisionit
  • Rakordimi i fuqise se motorit dhe diametrit te pulegjave  realizon prurjen dhe presionin e kerkuar te ajrit