ASPIRATORE CENTRIFUGALE ME THITHJE TE DYANSHME ME TRANSMISION

  • Funksionojne me anen e motorit, pulexhave dhe rrypit te transmisionit
  • Rakordimi i fuqise se motorit dhe diametrit te pulegjave  realizon prurjen dhe presionin e kerkuar te ajrit
  • Kane nje perdorim te gjere ne te gjitha ambjentet ku aspirimi dhe ventilimi jane te detyrueshem, gjithashtu mund te perdoren ne kaldaja ngrohjeje, ne impiante klimatizimi, ne sisteme filtrash etj

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues