ASPIRATORE CENTRIFUGALE ME THITHJE TE DYANSHME

  • Aspiratore me thithje te dyanshme me helike te shpeshte (siroko)
  • Te presionit te ulet dhe te mesem
  • Klasi i motoreve te hapur eshte IP:20
  • Klasi i motoreve te mbyllur eshte B  IP:44 (perdoren ne ambjente me pluhur, lageshtire etj)
  • Rregullimi i shpejtesise me REB-5000W