ASPIRATORE AKSIALE CILINDRIKE

  • Aspiratore industriale me motor 220V/400V
  • Mbrojtja e motorit tek tipet 710dhe 800 eshte IP65
  • Me rezistence termike
  • Behet e realizueshme lidhja direkte me tuba ne linje
  • Me helike plastike PVC pervec tipeve TCBT/4 710, TCBT/4 800 qe kane helike  prej alumini
  • Rregullimi i shpejtesise tek aspiratoret monofaze deri ne Φ630mm realizohet me REB 5000W ndersa tek aspiratoret trefazore me INVERTER

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues