ASPIRATORE AKSIALE CILINDRIKE NE LINJE

  • Karakteristike per kete seri eshte presioni i larte
  • Me rezistence termike
  • Helika e tyre eshte e projektuar per te arritur kapacitetin me te larte te prurjes se ajrit me nje presion gjithashtu te larte
  • Me helike alumini
  • Forma cilindrike qe kane lehteson montimin e tyre ne linje
  • Rregullimi i shpejtesise realizohet me INVERTER
  • Jane te volitshem ne instalime ku rrjeti i tubave pershkon nje distance te larget sidomos neper fabrika, reparte te ndryshme mekanike etj

Karakteristika teknike

Aksesorë shoqërues